Inbjudan till FBKS utbildningsdagar


Behandling av gångfunktion
vid neurologisk problematik


11-12 mars 2019 i Stockholm.


Utbildningsdagarna riktar sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter verksamma inom neurologisk rehabilitering.

Plats: Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Stockholm

Syfte: Att deltagarna ökar sin kunskap om normala förutsättningar för gångfunktion och därmed optimerar gångrehabiliteringen av neurologiska patienter.

Kursinnehåll: Teori och praktik med särskilt fokus på nervsystemets organisation för att kontrollera gångfunktion. Hur påverkas motorisk kontroll av gången hos neurologiska patienter. Kliniskt resonemang utifrån case på film och patientdemonstration på plats.

Instruktör: Line Syre, leg sjukgymnast, internationell Bobathinstruktör och specialist i neurologisk fysioterapi. Line driver Neuroplastiskt Centrum AB på Marstrand och är en uppskattad föreläsare som regelbundet ger kurser inom området neurologisk rehabilitering såväl i Sverige som internationellt.

Ramtider: Måndag 8:30 -17:00 och Tisdag 8:30-16:30

Kurskostnad: För medlemmar i FBKS som har betalat medlems avgift för 2018 samt 2019: 2500 kr. För övriga intresserade: 3900 kr. Lunch och fika ingår i kostnaden.

Anmälan: via denna länk senast 2019-01-15.

Bekräftelse på att du är antagen till utbildningsdagarna samt mer information skickas via e-post efter anmälningstidens utgång.

Välkommen till FBKS utbildningsdagar 2019

Ladda ner/Visa en version av denna text i pdf-format