Planeringen för Utbildningsdagarna 2020 har så smått påbörjats ev kommer dagarna att förläggas till augusti.