ibita logo

 

 

Inbjudan till  

Bobath Grundkurs 

Varför gå en Bobath Grundkurs? 

Bobathkonceptet använder sig av bästa tillgängliga evidens, följer strukturen i ICF,  

och är ständigt under kvalitetsutveckling. I Sverige ges grundkurser (minst 110 timmar)  

och påbyggnadskurser (minst 35 timmar) för den som är arbetsterapeut eller fysioterapeut.  Kurserna ges av instruktörer som genomgått de kvalitetskrav som  

International Bobath Instructors/Tutors Association, IBITA, ställer.  

Kursen ger kursdeltagarna möjlighet att utveckla sitt kliniska resonemang och problemlösningsfärdigheter  och koppla nuvarande evidens till klinisk praktik. 

Kursen innehåller såväl praktiska moment som föreläsningar. Tonvikten läggs på analys och utförande av  ändamålsenliga rörelser och aktiviteter genom praktisk träning kursdeltagarna emellan, samt behandling av  patienter med för kursen relevanta neurologiska skador/sjukdomar.  

I kursen ingår eget arbete mellan kursperioderna, som förutsätter fördjupat patientarbete och teoretisk evidensbaserad  fördjupning som redovisas skriftligt och baseras på arbetet med patienter på hemmaplan. 

Kursen ger deltagaren kliniskt användbar kunskap, och hen lär sig strukturera olika interventioner utifrån individens  problem. Dessa utvalda åtgärder syftar till att den drabbade individen får möjligheter att nå sina mål, efter sina  förutsättningar. Åtgärderna väljs för att de banar väg för vidare framsteg, även på lång sikt. De inkluderar specifik  hantering, facilitering, och anpassas individuellt, med utgångspunkt i en rörelseanalys av utförande i dagliga aktiviteter.  Interventionerna inkluderar såväl träning i dagliga aktiviteter – uppgiftsspecifik träning, hemträning eller självträning,  som åtgärder för att förbättra kroppsfunktioner. Utvärdering – standardiserad och/eller individuellt anpassad - används  framför allt för att stimulera den drabbade individen till allt högre delaktighet i områden viktiga för denne. 

Allmän information:  

Kursspråket är svenska.  

Kursen omfattar 110 timmar  

uppdelat på tre kursveckor (mån-fre)  

och är godkänd av International Bobath  

Instructors Training Association (IBITA).  

Antal deltagare: max 20 

Målgrupp: Arbetsterapeuter och  

sjukgymnaster/fysioterapeuter 

Kursinnehåll: 

Teori 

Undersökning, analys och kliniskt resonemang Neurofysiologi, koppling av neurofysiologi till praktik Motorisk kontroll 

Rörelseanalys och facilitering av rörelse 

Patientdemonstration 

Deltagarna behandlar patienter under  

handledning av kursinstruktörerna.  

Kursinstruktörer:  

Line Syre, Basic Bobath Instruktör  

Cecilia Löfgren, Basic Bobath Instruktör 

Petra Hultén, Instruktörskandidat 

Plats: Borlänge Sjukhus, Bergebyvägen 9, Borlänge 

Kursdatum:  

Del 1: vecka 19, 9 - 13 maj 2022 

Del 2: vecka 22, 30 maj - 3 juni 2022 

Del 3: vecka 40, 3- 7 oktober 2022 

Kostnad: 22.500 kr + moms inkl. lunch och fika. Anmälningsfrist: I ansökan anger du namn, post adress, e-postadress och telefonnummer, allergier och  önskemål om kost samt fullständig faktureringsadress  inkl. ev. referensnummer. Bifoga till ansökan en kort  information om din yrkesprofession, var du jobbar,  din arbetserfarenhet och erfarenhet av neurologisk  rehabilitering.  

Sista anmälningsdag: 31.1.2022. 

Anmälan är bindande. 

För information om kursinnehåll kontakta: Line Syre, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

För praktisk info: 

Ingrid Wahlstrand 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Tel. 0243-497187 

Välkommen!