www.ibita.orgIBITA är den internationella organisationen för instruktörer som undervisar i Bobathkonceptet. Bobathkonceptet tillämpas vid bedömning och behandling av vuxna med neurologiska sjukdomar.

IBITA bildades 1984 för att skapa ett forum för fortsatt samverkan och utbildning för instruktörer och för blivande instruktörer. Samt att utfärda förordningar och regelverk för undervisning av Bobath- konceptet, vilka ska gälla i hela världen.

Idag har IBITA 275 instruktörer och instruktörskandidater som medlemmar i 29 länder. De är utbildade sjukgymnaster eller arbetsterapeuter i grunden.

IBITAs vision är att alla vuxna i hela världen som lider av en neurologisk dysfunktion ska få möjlighet till rehabilitering av välutbildade tvärvetenskapliga sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Dessa ska vara utbildade i neurologisk rehabilitering som har sitt ursprung i Bobath konceptet utifrån nuvarande aktuell kunskap.
Länk till IBITAS hemsida www.ibita.org

IBITAs uppdrag:

 1. Medlemmar i IBITA ska planera, organisera och genomföra kurser över hela världen, för att utbilda arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder, läkare och sjuksköterskor i bedömning och behandling av vuxna med skador på centrala nervsystemet.

 2. Medlemmar i IBITA ska se till att deras undervisning i klinisk praxis bygger på aktuell kunskap om motorisk kontroll, neural- och muskelplasticitet, motorisk inlärning och biomekanik, integrerad inom Bobath konceptet.

 3. Medlemmar i IBITA erkänner att kritiskt utvärdera forskningslitteraturen för att sådan ska vara möjlig genomföra sådana metoder.

 4. Medlemmar i IBITA strävar ständigt efter att förbättra sin kliniska expertis och vill förmedla sina kunskaper och färdigheter.

 5. Medlemmar i IBITA spelar en aktiv roll i utbildningen av nya instruktörer.

 6. Medlemmar i IBITA är medvetna om behovet av teoretisk och klinisk forskning relaterat till behandling och vikten av att publicera sina resultat.

 7. Medlemmar i IBITA tar aktiv roll i utbildning av patient, vårdgivare, familjemedlem och andra för bästa möjliga delaktighet.

 8. Medlemmar i IBITA ska ytterst främja IBITAs vision, uppdrag och mål i det kliniska och pedagogiska arbetet samt i samspel med andra yrkesverksamma, med nationella och internationella organisationer och med allmänheten.


IBITA is the international organisation of Instructors, teaching the Bobath Concept applied to the assessment and treatment of adults with neurological conditions.

 

IBITA was formed in 1984 for the specific purposes of providing a forum for defining the continued interaction and education of its present instructors and the training of future instructors and for the formulation of the Byelaws and Rules & Regulations of the organisation with respect to the teaching of the Bobath Concept worldwide.

Today IBITA unites Instructors (Physiotherapists and Occupational Therapists) worldwide, representing more than 275 members in 29 countries.

IBITA is an association according to Article 60 ff. of the Swiss Civil Law Book.

The association is seated in Sankt Gallen, Switzerland.

The office is located in The Netherlands (For the address see underneath)

Vision

Throughout the world, adults with neurological dysfunction will be assured of the services of an interdisciplinary team trained in neurological rehabilitation, originating in the Bobath concept and developed in accordance with current knowledge.

Mission

 1. Members of IBITA plan, organise and run courses worldwide to train physical, occupational and speech therapists, medical doctors and registered nurses in the assessment and treatment of adults with lesions of the central nervous system.

 2. Members of IBITA ensure that their teaching and clinical practice is founded upon and reflects current understanding of motor control, neural and muscle plasticity, motor learning and biomechanics, integrated within the Bobath concept.

 3. Members of IBITA recognise the importance of evidence-based practice and evaluate the research literature critically in order to implement such practice.

 4. Members of IBITA strive constantly to improve their own standards of clinical expertise and to impart their knowledge and skills.

 5. Members of IBITA play an active role in the training of new instructors.

 6. Members of IBITA are aware of the need for research into the theoretical assumptions and clinical outcomes of treatment, and undertake to publish their findings.

 7. Members of IBITA accept their role in education and empowerment of the patient, family and other caregivers.

 8. Members of IBITA promote at all times the vision, mission and objectives of IBITA, in their clinical and teaching practice as well as in interaction with other professionals, with national and international organisations and with the public.

 2017-03-26